At holde alpaca og/eller lama i Danmark

Alpaca/Lama dyrehold stiller ikke store krav til dig som ejer.
Dyrene er meget nøjsomme og har ikke brug for det store... men der er dog nogle få huskeregler.
Alpacaer og lamaer er flokdyr og trives ikke alene. Flokdyrinstinktet er så indgroet at de først vil finde rigtig ro og føle sig trygge når de er sammen med deres flok.

Husk dette når du anskaffer dig dyrene, men også i situationer, hvor du er nødsaget til at tage et dyr på stald grundet sygdom eller andet... hav altid mindst en ven med i stalden, så der ikke er dyr, der står alene.

Foder
Alpacaer og lamaer er nøjsomme dyr, men det er vigtigt at sikre sig at de får de rette vitaminer og mineraler.

Størstedelen af foderet bør bestå af græs og hø/wrap.

Hertil anbefales det at give et tilskudsfoder til camelider. Hvis du vælger at bruge et tilskudsfoder, som er beregnet på en anden dyreart, skal du være opmærksom på at dine dyr formentlig ikke får dækket deres behov for vitaminer og mineraler. Derudover skal du være opmærksom på, at en alpakamave er en 3-kammer mave og derfor har en anderledes fordøjelse end eksempelvis en hest.

​ Er der buske og træer på folden vil dyrene formentlig tage for sig af retterne. Afklippede grene og træer er et hit, men husk at sætte dig ind i hvilke planter de kan tåle.

Dyrene kan have godt af at have fri adgang til sliksten, hvis der ikke gives andet vitamin-/mineraltilskud.
Vitaminer og mineraler
Eftersom vi i Danmark har ganske få solsinstimer henover vinteren, anbefales det at give Indsprøjtninger eller pasta med ADE-vitamin 2-4 gange om året (i vinterhalvåret).

Vær opmærksom på zinkindholdet i foderet, da der i Danmark er lavt zinkindhold i naturen.

Vær derudover opmærksom på om dine dyr får nok selen. Især Vestsjælland er kendt for at have selen-fattig jord.
Parasitter
Altefter hvor store folde dyrene går på og hvor ofte der skiftes mellem dem, kan der være udfordringer i forhold til orm.

Det anbefales at man får sine dyr tjekket mod parasitter 2 gange årligt, da man ikke giver ormekur præventivt i Danmark.
Vaccinationer
Stivkrampevaccination kan gives en gang årligt. Gerne om foråret f.eks. i forbindelse med klipningen. Føl født om sommeren bør vaccineres om efteråret og genvaccineres. Spørg din dyrlæge til råds.
Alpacaens uld skal klippes en gang om året. Klipningen skal finde sted i foråret (som hovedregel inden Sankt Hans).

Alpacaen har brug for sin uld til at holde varmen om vinteren og har brug for at få den klippet af inden sommervarmen, da den kan dø af varmestress.

Klipninger på andre tidspunkter af året eller at springe et år over er ikke i alpacaens interesse.


​ Lamaens uld kan man nøjes med at klippe hvert 2. år. Nogle lamaer klippes kun på kroppen og ikke på hals og bryst.
Dyrene er parrettåede, med bløde trædepuder. Neglene klippes efter behov.

Nogle dyr har behov for at få klippet deres negle hver 3. måned, mens andre kan nøjes med at få dem klippet en gang om året (f.eks. I forbindelse med klipningen).
Dyrene skal have mulighed for at gå indenfor i læ og tørvejr.

Eftersom det er flugtdyr, er det ikke naturligt for dyrene at søge ind, så det er en god ide eksempelvis at fodre i stald/læskur, så de bliver bekendt og tryg ved området.
Indhegningen kan enten laves af dyrehegn eller af strømførende tråd. Det er meget forskelligt hvordan vores medlemmer har valgt at indhegne deres folde og det kan være forskelligt fra individ til individ hvor meget der skal til at holde dem inde.

Inden du laver dit hegn bør du gøre dig overvejelser omkring, hvad hegnet skal kunne.

Skal hegnet udelukkende holde dine dyr inde eller skal det også kunne holde andre dyr ude (hund, ræv, ulv mv.)?
Foreningen anbefaler at tage ud og besøge så mange som muligt, så du ser hvordan andre har taget hånd om deres besætning.

Eftersom der ikke er så mange regler, så benyt dig af, at du kan lære af andres erfaringer og lav det setup som passer ind i din hverdag.