Hvordan melder jeg mig ind ?

Hvis du ønsker at blive medlem af foreningen, så send en mail til mail@dlaf.dk

Oplys:

  Navn
  Adresse
  Mailadresse
  Telefon nummer
  Antal af dyr du ejer (angiv om det er lama eller alpaca)

Medlemskabet dækker husstanden og giver ret til én stemme ved afstemninger.

Indmeldelsesåret går fra 1/1 til 31/12
Pris 300 kr. årligt som indbetales på konto 0828-0003386775